Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Tiến Quân

Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Tiến Quân

trưởng khoa Hồi sức sau PT tim mạch và lồng ngực