Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thảo

Bài viết trước đó Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà
Bài viết sau đó Bác sĩ Trần Hữu Nghị