Bác sĩ Vũ Văn Thời

Bài viết trước đó Bác sĩ Trần Hữu Nghị
Bài viết sau đó Ths.Nguyễn Xuân Vinh