30.3.2020 Vv tạm ngừng chuyển tuyến và tiếp nhận người bệnh về bv Bạch Mai