Thông báo Về việc khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thông báo Về việc khai báo y tế bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tới toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện phải thực hiện việc khai báo y tế bắt buộc cụ thể:

– Khai báo y tế và cập nhật thường xuyên khi có các biến động.

– Đối với các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai như: Mời hội chẩn, liên hệ công tác, thăm hỏi, tiếp xúc với người làm việc tại bệnh viện Bạch Mai…. phải khai báo cụ thể, chi tiết diễn biến quá trình diễn ra, thời gian nghỉ và làm việc tại bệnh viện Việt Đức, cách ly tại nhà, sau khi tiếp xúc với các đối tượng trên.

– Đề nghị lãnh đạo các Viện/Trung tâm/ Khoa/Phòng đôn đốc các nhân viên thuộc đơn vị mình thực hiện nghiêm túc.

– Các trường hợp không khai báo hoặc khai báo không đúng sự thật sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Lãnh đạo bệnh viện.

Đường Link khai báo y tế: https://forms.gle/2RXf6huG6pXwFQiL8

qrcode-demo

Trân trọng cảm ơn!