Thông báo số 583/ TB-VĐ v/v nghiêm túc thực hiện công tác khám, chữa bệnh đối với người nghi nhiễm COVID-19

Thông báo số 583/ TB-VĐ v/v nghiêm túc thực hiện công tác khám, chữa bệnh đối với người nghi nhiễm COVID-19