Trân trọng thông báo tới Quý Hội viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam:

Hội Bệnh mạch máu Việt Nam phối hợp với Hãng Jotec (nhà phân phối Công ty Cổng Vàng) tổ chức Hội thảo về Can thiệp Nội mạch Động mạch chủ (Stentgraft)

Thời gian: 14h00 – 17h15, ngày 26.11.2021

Hình thức tổ chức: trực tuyến

Trân trọng kính báo.

TM.BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH HỘI BỆNH MẠCH MÁU VIỆT NAM

(đã ký)

Nguyễn Hữu Ước