TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHẨN ĐOÁN – PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG MẠCH CHI DO CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CHẨN ĐOÁN – PHẪU THUẬT TỔN THƯƠNG MẠCH CHI DO CHẤN THƯƠNG, VẾT THƯƠNG

Chương trình dự kiến gồm 6-8 nội dung bao phủ các vấn đề liên quan đến chẩn đoán và điều trị chấn thương mạch máu ngoại vi, với sự chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu cả nước.
Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, TS.BS.Lâm Văn Nút, BSCKII.Trần Hoài Ân, PGS.TS.Vũ Đăng Lưu
Thành phần tham dự: Các chuyên gia mạch máu nhiều kinh nghiệm ở các Trung tâm, Khoa lớn trên toàn quốc