Nghiên cứu KH

ATEP – Khóa tập huấn quốc tế Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực lần 3 – Hà Nội 2018

ATEP – Khóa tập huấn quốc tế Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực lần 3 – Hà Nội 2018

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phẫu thuật nội soi nói chung và phẫu thuật nội soi lồng ngực nói riêng đã có nhiều bước tiến lớn mạnh. Phẫu thuật nội soi lồng ngực bắt đầu được quan tâm ở Việt Nam từ gần 15 năm trước, song thực sự phát triển mạnh từ 5-7 năm gần đây, với nhiều tiến bộ …